תחומי התמחות

 • אומדני היטלי השבחה
 • השגות לדרישות היטלי השבחה
 • בטוחות לבנק
 • אומדני מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)
 • עריכת חוות דעת לבית המשפט
 • ליווי תכנוני (לוחות איזון והקצאה בתכניות איחוד וחלוקה)
 • הגשת התנגדויות לתכניות
 • חוו”ד לפיצויים בגין ירידת ערך (בהתאם להוראות סעיף 197 לחוק התכנון והבניה)
 • עריכת IFRS לחברות בורסאיות (בהתאם להוראות תקן שמאי מס’ 17.1)
 • ליווי עסקאות קומבינציה
 • אומדני היטלים ותשלומים לרשות מקרקעי ישראל (רמ”י) לרבות השגות
 • אומדן פיצויי הפקעה
 • בדיקות כדאיות כלכלית לעסקות בתחומי המגורים (רכישת/ מכירת דירה, בניין)
 • ליווי יזמים/דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונים.
 • השגות לשמאי פינוי בינוי
 • חוו”ד לקרקעות ספקולטיביות (בהתאם להוראות תקן שמאי מס’ 22)
 • חוו”ד לשווי מקרקעין במגזר הכפרי לרבות: נחלות, משקים וקיבוצים (חוזי משבצת וחוזים משולשים).
 • חוו”ד לנכסים מניבים: משרדים, מסחר, לוגיסטיקה, מלאכה ותעשיה, חניונים וכיו”ב
 • חוו”ד לנכסים מיוחדים: תחנות דלק, מטמנות, קרקעות לספורט מוטורי, בתי מלון, תחנות כוח, אנרגיה מתחדשת ונוספים. 
 • בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים במתווה תמ”א 38 , לרבות לווי בעלים
 • בדיקות כדאיות כלכלית להתחדשות עירונית, פרויקטים במתווה פינוי בינוי בהתאם לתקן שמאי 21, לרבות ליווי דיירים.
 • לווי שמאי בהליכים משפטיים לעסקות מורכבות כדוגמת פירוק שיתוף, BMBY, דיירות מוגנות, חלוקת ירושות וכיוב’

שלחו לנו הודעה

דילוג לתוכן